دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

ادرس و مشخصات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

نام دانشگاه نشانی اینترنتی تلفن تماس نشانی
دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) www.imamreza.ac.ir 30- 8448620- 0511 مشهد- خیابان دانشگاه – خیابان اسرار
دانشگاه شیخ بهایی www.shbu.ac.ir 6- 6816760- 0311 اصفهان- شهرجدیدبهارستان- بلواربهشت- نبش- خیابان فرشته- کدپستی 8179735296
دانشگاه علم و فرهنگ www.usc.ac.ir 5- 44238171- 021 تهران- بلواراشرفی اصفهانی – نرسیده به بزرگراه شهیدهمت- خیابان شهیدعربشاهی (پارک)- خیابان بهار- صندوق پستی 871- 13145
دانشگاه علم و فرهنگ(دانشکده هنرومعماری) www.usc.ac.ir 9-22350808- 021 تهران- شهرک غرب- بلوارشهیددادمان- خیابان درختی – خیابان شهید ثقفی- پلاک 20
دانشگاه علوم و فنون مازندران www.ustmb.ac.ir 9- 2291205-0111 بابل- خیابان شهیدطبرسی- خیابان سرداران 12- صندوق پستی 734
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل www.shomal.ac.ir
1- 2122720- 0121
2203710- 0121 آمل- کیلومتر5جاده هراز- سه راهی امامزاده عبدالله- طرح پردیس دانشگاه شمال- صندوق پستی 731
دانشگاه قرآن و حدیث www.hadith.ac.ir 6- 55952524- 021 شهرری- جنب حرم حضرت عبدالعظیم – صندوق پستی 377- 18935
دانشگاه مفید – قم www.mofidu.ac.ir
2925761- 0251
(8خط) قم- میدان مفید
دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار http://www.iuc.ac.ir چابهار
دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت icqt.ac.ir اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبلان اردبیل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلی اردبیل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین اردبیل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی المهدی (عج) اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جامی http://jami.ac.ir دلیجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امین فولاد شهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایران زمین http://www.iranzamin.ac.ir/ اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بزرگمهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بنیان شاهین شهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانش پژوهان اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپاهان اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر sepehr.ac.ir اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنایی اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینا کاشان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صبح صادق اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی فولاد http://www.fit.ac.ir/ اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق شاهین شهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی http://feiz.ac.ir/ کاشان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه نائینی نائین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهدعلم کاشان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نجف اباد نجف آباد اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت http://www.hashtbehesht.ac.ir/ اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور دانش میمه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نقش جهان http://naghshejahan.ac.ir/ اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فیض الاسلام خمینی شهر اصفهان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی باختر ایلام
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارس تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اسوه تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانشوران تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ربع رشیدی تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج http://seraj.ac.ir/ تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی مراغه مراغه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فناوری تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عین القضات http://eyn-ol-ghozat.ac.ir/ میانه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذر آبادگان ارومیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آفاق ارومیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زرینه خوی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صبا ارومیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه خوئی خوی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کمال ارومیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خرد بوشهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لیان بوشهر
آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور تهران
دانشکده اصول الدین تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد http://ershad-damavand.ac.ir/ دماوند
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی فاران تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر البرز تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره http://soore.ac.ir/ تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) http://sadra.ac.ir/ تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اسرار مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهار مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود http://binaloud.ac.ir/ مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تابران مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکمت رضوی مشهد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خاوران http://beta.khi.ac.ir/ مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خراسان مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خیام مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سجاد مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سلمان مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد چناران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاندیز مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عطار http://attar.ac.ir/ مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فردوس مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کاویان مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مطهر مشهد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اشراق بجنورد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیمان بجنورد
دانشکده اصول الدین دزفول
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کارون اهواز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری ابهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه زنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب ابهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی sufi.ac.ir زنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار زنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیبان http://adiban.ac.ir گرمسار
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشد دانش سمنان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاهرود http://nbshahrood.ac.ir/ شاهرود
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی http://asihe.ac.ir/ گرمسار
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فضیلت سمنان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کومش سمنان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایوانکی ایوانکی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی ایوانکی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پرتو زاهدان
موسسه آموزش عالی هدانغیرانتفاعی تفتان زاهدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هاتف http://hatef.ac.ir/ زاهدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آباده آباده
موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی آپادانا شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارم http://eram-shiraz.ac.ir/ شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اندیشه http://andishehj.ir/ جهرم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارس http://www.pars.ac.ir/ مهر فارس
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پیشتازان شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تابناک لامرد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حافظ http://hafez.ac.ir/ شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هنر شیراز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا آبیک قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی البرز قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الموت محمدیه قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر آبیک قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسیان بیدستان قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان تاکستان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون http://darolfonoon.ac.ir/ قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سهروردی قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه دهخدا قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه رفیعی قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه قزوینی قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه مجلسی تاکستان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غزالی قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولانا آبیک قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میرعماد قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار http://kar.ac.ir/ قزوین
موسسه آموزش عالی غغیرانتفاعی کاسپین http://caspian.ac.ir/ شهر صنعتی البرز قزوین
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کوثر http://kowsar.ac.ir/ قزوین
دانشکده اصول الدین قم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پویش قم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکمت قم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی معصومیه (س) قم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهاب دانش http://shahabdanesh.ac.ir/ قم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بعثت http://www.mrohani.ir/ کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عرفان کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مفاخر رفسنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهمنیار کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جاوید جیرفت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه جعفری رفسنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرهیختگان کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار http://kar.ac.ir/ کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر http://mehrkerman.ac.ir/ کرمان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میثاق رفسنجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زاگرس http://zagros-ks.ac.ir/ کرمانشاه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهید رضایی کرمانشاه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دنا گچساران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهاران http://baharan.ac.ir/ گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شرق گلستان گنبد کاوس
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعه گرگانی http://lameigorgani.ac.ir/ گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لقمان حکیم آق قلا
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میرداماد گرگان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هیرکانیا بندر گز
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اندیشمند لاهیجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جابربن حیان رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شهریار آستارا
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فجر لنگرود
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدر رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدیر لنگرود
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کادوس رشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کوشیار گیلانی بندر انزلی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر آستان http://mehrastan.ac.ir/ آستانه اشرفیه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قشم http://qeshm.ac.ir/ قشم
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آفرینش بروجرد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم بروجرد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوآوران کوهدشت
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی یاسین بروجرد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل آمل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آیندگان تنکابن
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیب مازندران ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایرانیکا امیرکلا
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا بابلسر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پردیسان فریدون کنار
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پویندگان چالوس
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تجن قائم شهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تمیشان بهشهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توحید گلوگاه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر محمود آباد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خوارزمی نور
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهیان نور ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رحمان رامسر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رودکی تنکابن
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبهان ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سارویه ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ساریان ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبز http://sabz.ac.ir/ آمل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان آمل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صالحان قائم شهر
موسسه آموزش عالی غغیرانتفاعی قائم قائم شهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی مازندران بابل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبرستان چالوس
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه امینی http://aab.ac.ir/ بهنمیر بابلسر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) http://mohaddes.ac.ir/ نور
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فروردین قائم شهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کاوش محمود آباد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نیما محمود آباد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هراز آمل
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هدف http://www.hadaf.ac.ir/Portal/? ساری
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کمال الملک http://kamalolmolk.ac.ir/ نوشهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مارلیک http://marlik.ac.ir/ نوشهر
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مازیار رویان نور
دانشکده اصول الدین ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو http://hnkh.ac.ir/ ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانشستان ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زرندیه زرندیه ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فخررازی ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فن و دانش ساوه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهر اراک http://ihemehr.ac.ir/ اراک
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرگان http://mehrgan.ac.ir/ محلات
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی همدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها همدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الوند همدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گنجنامه همدان
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نهاوند نهاوند
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایساتیس یزد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جواد http://portal.iju.ir/ یزد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مشاهیر یزد